Terrile, R., A. Lattuca, e G. Ottmann. “ ARGENTINA”. Revista Brasileira de Agroecologia 2, no. 1 (maio 1, 2007). Acessado agosto 18, 2022. https://revistas.aba-agroecologia.org.br/rbagroecologia/article/view/6350.