Ottmann, Michelle M. A., Elis Borcioni, Érica Mielke, e Mailane J. R. da Cruz. 2010. “ Brasil”. Revista Brasileira De Agroecologia 5 (1). https://revistas.aba-agroecologia.org.br/rbagroecologia/article/view/9779.